Welkom

De Radar / Arnhemse Buitenschool is een scholengemeenschap voor leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen en stoornissen (cluster 4). Onze school heeft locaties in Arnhem, Velp, Oosterbeek en Ede.

Onze leerlingen kunnen vaak prima leren, maar hebben moeite met zelfsturing en sociale relaties. Daarom is er op onze scholen veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke vaardigheden.

Goed presteren op schoolse vakken vinden we minstens zo belangrijk. Ook bij ons doe je de CITO-toets en kun je een vmbo- of havo-diploma halen. En jongeren die moeite hebben met leren, begeleiden we naar de arbeidsmarkt.

Copyright © 2010 de Radar - Arnhemse Buitenschool. All Rights Reserved.
Het Europees Sociaal Fonds investeert in
jouw toekomst en is mede-financier van de
op deze site genoemde activiteiten.
  Aangesloten bij